Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató


 Adatvédelmi nyilatkozat
A Webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Winexa Kft (2100 Gödöllő, Jókai Mór u 2, továbbiakban: Adatkezelő) a következő, a felhasználók azonosításához szükséges adatokat rögzíti a felhasználókról: a megrendelő felhasználói neve, jelszava, elektronikus levelezési címe, neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az Adatkezelő a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve, a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, a megrendelő telefonszáma.

A regisztráció során történő adatszolgáltatás önkéntes. A regisztrációval a megrendelő önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önként megadott személyes adatait az Adatkezelő kizárólag az azok megadásakor megjelölt célokra, a Megrendelő által engedélyezett ideig kezelje, mint adatkezelő, a Felhasználó önkéntes és tájékozott hozzájárulása alapján. A Felhasználónak bármikor jogában áll az adatok helyesbítését, módosítását vagy törlését vagy zárolását kérni, valamint tiltakozhat az adatkezelés folytatása ellen. Az adatai kezelésének módjáról bármikor felvilágosítást kaphat az Adatkezelő címére küldött megkeresést követő 15 napon belül, illetve ugyanezen a címen gyakorolhatja a fent felsorolt jogait. Amennyiben a Felhasználó személyes adatokhoz fűződő jogát megsértenék, jogában áll a jogsértést megvalósítóval szemben bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő a felhasználók személyes adatait, azok kezelése céljából nem adja tovább harmadik személyek számára, de adatfeldolgozás elvégzéséhez bármikor alkalmazhat alvállalkozót.

A felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatokat (pl.: e-mail címeket) az Adatkezelő kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat a felhasználó előzetes engedélye nélkül –a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

Az Adatkezelő az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások eges kérdéseiről szóló 2011. évi CVII. törvény betartásával, kizárólag a szükséges mértékben, saját marketing, reklám tevékenysége céljából nyilvántartja, kezeli és felhasználja, információt, hírlevelet és kiadványokat továbbít a megadott elérhetőségekre. Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes adatkezeléshez való, regisztráció során megadott hozzájáruló nyilatkozata.

 Személyes adatok módosítása
A megadott személyes adatait a felhasználó a Webáruház felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.

Sütik használata:

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

Belépés

Regisztráció

Elfelejtett jelszó