ÁSZF, szállítás

 

A rendelés menete:

- a vásárláshoz regisztráció szükséges

- a webshopban mindig a készleten lévő termékeket találod meg

- először a kívánt színt majd a méretet kell megadnod. FONTOS! Kérjük figyelj a színek nevére, hiába hasonlít a színkockában 2 szín, ha a neve más, akkor másik színt jelent. Pl. a pink és a ciklámen szín a színkockában szinte egyformának mutatkozik, de a ciklámen szín egy árnyalattal sötétebb.

- méret választáshoz használd a mérettáblázatot

- ha nem választható egy bizonyos szín vagy méret, akkor nincs raktáron, de érdemes visszanézni pár nap múlva, mert a készletet naponta töltjük

- a kosárba helyezés után a "Kosár tartalma" gomb megnyomásával ellenőrizd a kiválasztott tételeket,

- A rendelés elküldése előtt a kosár tartalma megtekinthető, lehetőség van a módosításra vagy a kosár tartalmának törlésére.

- végül a "Megrendelem" és a "tovább" gomb megnyomásával lehet a rendelést véglegesíteni.

- sikeres vásárlás esetén pár percen belül visszaigazoló e-mailt küldünk.

Az adásvételi szerződés létrejötte

  1. Amennyiben a Felhasználó a megrendelési adatlap megküldésével megrendelést tett a Webáruházban, és cégünk a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a Felhasználó és a cégünk között.
  2. A megrendelés visszaigazolása a megrendelési adatlapon feltüntetett e-mail címre történik, amelyben cégünk nyilatkozik arról, hogy a megrendelést kézhez kapta, elfogadta, és megerősíti az adásvételi szerződés létrejöttét.
  3. Amennyiben a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Felhasználóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő ajánlattételi kötöttsége alól mentesül.
  4. A Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
  5. Az adásvételi szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A Felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.Jelen szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Iktatásra nem kerül, így a későbbiekben nem kereshető vissza.
  6. A termék lényeges tulajdonságai: a Felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

 

Fizetés, szállítás

-jelenleg csak utánvétes fizetés választható, ennek díja 1435 ft. 15.000 Ft felett a szállítás díjtalan.

- a szállítás 2-3 munkanapon belül történik, MPL futárszolgálattal. Ezt az időt csak abban az esetben tudjuk garantálni, amennyiben a szállítási cím megfelelően van feltüntetve , illetve minden egyéb információ (kapucsengőn a név, ajtó, stb) rendelkezésünkre áll. Sokszor előfordul, hogy a futár nem talál otthon senkit és a postaládához sem tud eljutni a zárt kapu miatt.

- miután megérkezik a " Rendelés átadva a futárnak" tárgyú üzenet, a kézbesítés a következő munkanapon várható.

- ha 3 munkanapon belül nem érkezik meg a csomag, e-mailben érdeklődj és elküldjük a csomag hivatkozási számát, amivel felveheted a Postán.

- rendelésed státuszát a "Korábbi rendeléseim" menüpontban találod

-a szállítási cím megadásánál kérjük jelezd a megjegyzésben, ha nem megfelelően van kiírva a megadott név vagy nincs egyértelmű jelzés a kapucsengőn. Ilyen esetben mindenképpen legyen a megjegyzésben telefonszám megadva.

-Minőségi hiba esetén postai úton cseréljük a terméket.

 

Termék csere

A megrendelt terméket postai úton juttassa vissza ajánlott levélként cégünk címére a SZÁMLÁVAL EGYÜTT.     (Winexa Kft,2100,Gödöllő, Jókai Mór u 2)

Kérjük mellékelje a levélhez a számlához kapott (vagy az oldalunkról letöltött)  papírt kitöltve, ahol megadja, hogy milyen terméket szeretne helyette (fazon, szín, méret), illetve ha visszafizetést kér az adatokat (bankszámlaszám).

Ennek költsége a Vevőt terheli, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni.

 

 

 A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Szavatossági és jótállási jogok: ruházati termékekre a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Ruházati termékre 2 év szavatosság jár. Szavatossági időben a fogyasztót az alábbi jogosultságok illetik meg, ha a termék gyártási eredetű hibában szenved: kijavítás vagy kicserélés, amennyiben ez nem lehetséges akkor vételárcsökkentés vagy elállás.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön cégünk (Winexa Kft, 2100 Gödöllő, Jókai Mór u 2) hibás teljesítése esetén cégünkkel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot

 Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön cégünkkel szemben (Winexa kft, 2100 Gödöllő, Jókai Mór u 2) érvényesítheti kellékszavatossági igényét, a termékeinket forgalmazó üzletekben nem.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén ön -választása szerint- az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy cseréjét kérheti.

Milyen esteben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nme felle meg a forgalomba hozatalkot hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a gyártó általi forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az igó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba vagy

-a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája a jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 

Vásárlástól való elállás

 

Ha szeretne élni  elállási jogával,kérjük jelezze az ügyfélszolgálati elérhetőségünkön( 30/5831354  H-CS: 9-15.30,P:9-14) vagy e-mailben(rendeles@pink-shop.hu). Az elállásra 14 napon belül van lehetősége indoklás nélkül. A Vásárló az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut címünkre . Az elállási jog a megrendelés, és a termék kézhezvétele között is gyakorolható, legkésőbb a termék kézvezvételétől számított 14. naptári napig. Elállási szándékát jelezheti telefonon, e-mailben vagy az elállási nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével (a dokumentum az oldal alján letölthető és a csomag is tartalmazza). 
Postai úton írásban történő jelzés esetén a postára adás időpontját vesszük figyelembe (ajánlott küldeményként adja fel), cégünk nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat.

A megrendelt terméket postai ajánlott levél formájában juttassa vissza a cégünk címére a Számlát és a hozzátűzött papírt kitöltve,melyben megaadja Bankszámlaszámát a visszautaláshoz. (Winexa Kft,2100,Gödöllő, Jókai Mór u 2.) A  Ennek költsége a Vevőt terheli, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni.

A Vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül. A csere termék szállítási díja cégünket terheli.
A nem rendeltetésszerű használatából eredő károk költségének megtérítése a Vevőt terhelik.

A webáruház tulajdonos nem követelheti, hogy bontatlan állapotában küldje vissza a megrendelt terméket a Vásárló, de csak eredeti cimkés, hordatlan állapotú terméket veszünk vissza.

A termék vételárát és a szállítási költséget a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb  14 naptári napon beül visszatérítjük.. A fizetés módját előre egyeztetjük a Vásárlóval.

Ha az árucikk sérült, vagy láthatóan használt állapotban van, az értékesítő cég kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Bármilyen rendeléssel kapcsolatos kérdéssel forduljon bizalommal az Ügyfélszolgálathoz: 30/5831354, H-CS: 9-15.30,P:9-14  vagy a rendeles@pink-shop.hu címre küldjön üzenetet.

 

Panaszkezelés rendje

A honlap célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát e-mail-ben, szóban telefonon vagy postai úton is közölheti.

Cégünk a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a cégünk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, vagy ha mindez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 Az írásbeli panaszt cégünk köteles a beérkezését követő 30 napon belül írásban megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját megindokoljuk. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrizzük, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.

Amennyiben fogyasztói jogvita tárgyalásos úton nem rendeződik, a Vásárló  számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

- a fogyasztó jogosult a lakóhelye, tartózkodási helye vagy cégünk székhelye szerint illetékes Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére:

Békéltető testülethez fordulás esetén az illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Békéltető Testületek elérhetősége a következő elektronikus linkre kattintva tekinthető meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Cégünket a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

- a vásárló jogosult a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni panasszal,

- a vásárló jogosult vitarendezési eljárást kezdeményezni az Európai Unió online vitarendezési platformján, amely a következő elektronikus linkre kattintva érhető el:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési felület használata: a fenti elektronikus linkre kattintva megnyílik az online vitarendezési platform, ahol a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére az online felületen keresztü

Vásárlástól való elállás dokumentum letöltése

Belépés

Regisztráció

Elfelejtett jelszó