Kategóriák

ÁSZF, szállítás

 

A rendelés menete:

- a vásárláshoz regisztráció szükséges

- a webshopban mindig a készleten lévő termékeket találod meg

- először a kívánt színt majd a méretet kell megadnod. FONTOS! Kérjük figyelj a színek nevére, hiába hasonlít a színkockában 2 szín, ha a neve más, akkor másik színt jelent. Pl. a pink és a ciklámen szín a színkockában szinte egyformának mutatkozik, de a ciklámen szín egy árnyalattal sötétebb.

- méret választáshoz használd a mérettáblázatot

- ha nem választható egy bizonyos szín vagy méret, akkor nincs raktáron, de érdemes visszanézni pár nap múlva, mert a készletet naponta töltjük

- a kosárba helyezés után a "Kosár tartalma" gomb megnyomásával ellenőrizd a kiválasztott tételeket, majd a "Megrendelem" és a "tovább" gomb megnyomásával lehet a rendelést véglegesíteni.

- sikeres vásárlás esetén pár percen belül visszaigazoló e-mailt küldünk.

 

Fizetés, szállítás

-jelenleg csak utánvétes fizetés választható, ennek díja 1435 ft. 15.000 Ft felett a szállítás díjtalan.

- a szállítás 2-3 munkanapon belül történik, MPL futárszolgálattal. Ezt az időt csak abban az esetben tudjuk garantálni, amennyiben a szállítási cím megfelelően van feltüntetve , illetve minden egyéb információ (kapucsengőn a név, ajtó, stb) rendelkezésünkre áll. Sokszor előfordul, hogy a futár nem talál otthon senkit és a postaládához sem tud eljutni a zárt kapu miatt.

- miután megérkezik a " Rendelés átadva a futárnak" tárgyú üzenet, a kézbesítés a következő munkanapon várható.

- ha 3 munkanapon belül nem érkezik meg a csomag, e-mailben érdeklődj és elküldjük a csomag hivatkozási számát, amivel felveheted a Postán.

- rendelésed státuszát a "Korábbi rendeléseim" menüpontban találod

-a szállítási cím megadásánál kérjük jelezd a megjegyzésben, ha nem megfelelően van kiírva a megadott név vagy nincs egyértelmű jelzés a kapucsengőn. Ilyen esetben mindenképpen legyen a megjegyzésben telefonszám megadva.

-Minőségi hiba esetén postai úton cseréljük a terméket.

 

Termék csere

A megrendelt terméket postai úton juttassa vissza ajánlott levélként cégünk címére a SZÁMLÁVAL EGYÜTT.     (Winexa Kft,2100,Gödöllő, Jókai Mór u 2)

Kérjük mellékelje a levélhez a számlához kapott papírt kitöltve, ahol megadja, hogy milyen terméket szeretne helyette (fazon, szín, méret), illetve ha visszafizetést kér az adatokat (bankszámlaszám).

Ennek költsége a Vevőt terheli, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni.

 

 

 A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Szavatosság, jótállás

Szavatossági és jótállási jogok: ruházati termékekre a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Ruházati termékre 2 év szavatosság jár. Szavatossági időben a fogyasztót az alábbi jogosultságok illetik meg, ha a termék gyártási eredetű hibában szenved: kijavítás vagy kicserélés, amennyiben ez nem lehetséges akkor vételárcsökkentés vagy elállás.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön cégünk (Winexa Kft, 2100 Gödöllő, Jókai Mór u 2) hibás teljesítése esetén cégünkkel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot

 Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön cégünkkel szemben (Winexa kft, 2100 Gödöllő, Jókai Mór u 2) érvényesítheti kellékszavatossági igényét, a termékeinket forgalmazó üzletekben nem.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Vásárlástól való elállás

 

Ha szeretne élni  elállási jogával,kérjük jelezze az ügyfélszolgálati elérhetőségünkön( 30/5831354  H-CS: 9-15.30,P:9-14) vagy e-mailben(rendeles@pink-shop.hu). Az elállásra 14 napon belül van lehetősége indoklás nélkül. A Vásárló az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut címünkre . Az elállási jog a megrendelés, és a termék kézhezvétele között is gyakorolható.
Postai úton írásban történő jelzés esetén a postára adás időpontját vesszük figyelembe (ajánlott küldeményként adja fel), cégünk nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat.

A megrendelt terméket postai ajjánlott levél formájában juttassa vissza a cégünk címére a Számlát és a hozzátűzött papírt kitöltve,melyben megaadja Bankszámlaszámát a visszautaláshoz. (Winexa Kft,2100,Gödöllő, Jókai Mór u 2.) A  Ennek költsége a Vevőt terheli, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni.

A Vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül. A csere termék szállítási díja cégünket terheli.
A nem rendeltetésszerű használatából eredő károk költségének megtérítése a Vevőt terhelik.

A webáruház tulajdonos nem követelheti, hogy bontatlan állapotában küldje vissza a megrendelt terméket a Vásárló, de csak eredeti cimkés, hordatlan állapotú terméket veszünk vissza.

A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra vagy postai rózsaszín csekken  visszatérítjük a termék vételárát. A fizetés módját előre egyeztetjük a Vásárlóval.

Cégünknek a termék visszajuttatása után 14 nap áll rendelkezésére, hogy visszatérítse a Vásárló számára a teljes vételárat.

Ha az árucikk sérült, vagy láthatóan használt állapotban van, az értékesítő cég kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 bármilyen rendeléssel kapcsolatos kérdéssel forduljon bizalommal az Ügyfélszolgálathoz: 30/5831354, H-CS: 9-15.30,P:9-14  vagy a rendeles@jessica.hu címre küldjönüzenetet.

 

Panaszkezelés rendje

A honlap célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát e-mail-ben, szóban telefonon vagy postai úton is közölheti.

Cégünk a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a cégünk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, vagy ha mindez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 Az írásbeli panaszt cégünk köteles a beérkezését követő 30 napon belül írásban megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját megindokoljuk. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrizzük, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatjuk.

Amennyiben fogyasztói jogvita tárgyalásos úton nem rendeződik, a Vásárló  számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

- a fogyasztó jogosult a lakóhelye, tartózkodási helye vagy cégünk székhelye szerint illetékes Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére:

Békéltető testülethez fordulás esetén az illetékes békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Békéltető Testületek elérhetősége a következő elektronikus linkre kattintva tekinthető meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Cégünket a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

- a vásárló jogosult a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni panasszal,

- a vásárló jogosult vitarendezési eljárást kezdeményezni az Európai Unió online vitarendezési platformján, amely a következő elektronikus linkre kattintva érhető el:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési felület használata: a fenti elektronikus linkre kattintva megnyílik az online vitarendezési platform, ahol a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére az online felületen keresztü

Vásárlástól való elállás dokumentum letöltése

Belépés

Regisztráció

Elfelejtett jelszó